Цели на сайта

ИНФОРМИРАНОСТ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. На този сайт ще намерите кратки, точни и ясни обяснения на разбираем български език относно заплахите в интернет и начините за противодействие. В различните секции са налични основните понятия и обяснения на компютърните и компютърно свързани престъпления, сексуална експлоатация на деца, престъпления срещу интелектуалната собственост и незаконен хазарт. Тук можете да откриете отговори как да защитите компютрите и устройствата, които ползвате в интернет, как да процедирате ако интернет сайта, който администрирате е компрометиран, мейла Ви е "завзет" и нямате достъп до него. Попаднали сте на интернет сайт или форум, съдържащ детска порнография, материали проповядващи или подбуждащи към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, насилие и ксенофобия. Какви са "приемуществата" при използването на пиратски софтуер?