ВНИМАНИЕ - Нов вид измама

04.07.2014

Компютърните престъпници, които ежедневно полагат сериозни усилия за да се облагодетелстват незаконно, чрез извършването на компютърни престъпления са подели нова кампания - този път насочена конкретно към българските интернет потребители.

Чрез използването на пролуки в някои интернет браузъри, операционни системи и интернет сайтове, пред нищо неподозиращия потребител се появява/извиква интернет страница със съобщение на български език от МВР, Европол и други правооприлагащи органи със заплашително съобщение. Потребителя се "принуждава" да заплати глоба в размер на 200-300 лева, чрез система за международни разплащания. Като правно основание са посочени - съхранение и разпространение на порнографски и забранени материали.

Компютърните престъпници се надяват на неопитността, наивността и неосведомеността на някои интернет потребители.

Едва ли съществува правоохранителна организация в света, която да установява незаконно съдържание и едновременно да налага глоба отдалечено. Ако наистина сте обект на разследване, това едва ли ще е начина, по който да разберете за това.

В световен мащаб, тези явления са познати като Ransomware/Encrypting ransomware  - кибер-откуп/софтуер за кибер-откуп. Софтуерът за кибер-откуп/Encrypting ransomware  най-общо представлява зловредна компютърна програма, която след "заразяване" на операционната система криптира наличните файлове и извежда съобщение, че за декриптиране на информацията е необходимо заплащане - най-често, чрез дигитална криптовалута като БитКойн.

Появата на подобни компютърни престъпления в последните седмици, насочени конкретно към български интернет потребители е показател, че българското киберпространство не остава незасегнато от компютърните престъпници.

Не отговаряйте на подобни "предизвикателства". Отхвърляте и игнорирайте тези съобщения. Използвайте лицензирани операционни системи и софтуерни приложения. Използайте надеждни антивирусни решения, които редовно обновявайте и сканирайте своите компютърни ресури. Следете наличните секции на този сайт, за да сте информирани и в безопасност в кибер средата.

Ето как изглеждат някои от съобщенията: