Ден за безопасен интернет 2012

06.02.2012

На 07 февруари 2012 г. предстои отбелязването на международния ден за безопасен интернет!

Денят за безопасен Интернет 2012 е под мотото "Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и... безопасно" . Личната безопасност в Интернет е пряко зависима от правилното поведение в онлайн среда. За да сме сигурни, че децата ни ще бъдат изложени на по-малко рискове в Интернет, е необходимо да се обединят усилията на родители, учители, институции и експерти, които да стимулират придобиването на социалните умения, нужни както за реалния, така и за виртуалния свят.