Министър Цветанов: Трябва да насочим усилията си за предотвратяване на престъпления в киберпространството, свързани с деца

18.09.2010

Вътрешният министър и посланикът на Великобритания Стийв Уилямс откриха конференция на тема: „Eдин променящ се свят: Младите хора и рискът в онлайн среда"

Рискът за децата в он лайн средата се очертава като тежък проблем, заяви министър Цветанов и подчерта, че трябва усилията на службите да се насочат към предотвратяване на престъпленията в киберпространството, свързани с деца. Затова трябва да се координират действията между институциите и неправителствения сектор, както и да се търси подкрепата на евроатлантическите партньори. Вътрешният министър смята, че е необходимо децата да имат повече информация за опасностите, които крие интернет. „Полицията работи по предотвратяването на престъпленията от този характер в интернет, но трябва да се изпреварват намеренията за кражбите на самоличност в интернет-мрежата”, обясни министърът.

„Преди 20 години мрежата не съществуваше, интернет промени съвременното общество”, заяви британският посланик Стийв Уилямс и допълни, че децата често са по-наясно от възрастните за възможностите на интернет, но те имат все още наивност и вяра и не осъзнават рисковете, които крие киберпространството. „Нито едно правителство не може да се справи само с проблема”, подчерта посланикът и посочи необходимостта от активна подкрепа на бизнеса за решаването на този проблем.

Конференцията, която откриха съвместно вътрешният министър и британският посланик, е организирана от Центъра за борба с експлоатацията на деца и онлайн защита (CEOP) в сътрудничество с Visa Europe и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност".

Възползвайки се от опита на утвърдени лектори от Великобритания и България – експерти по въпросите на сексуалните престъпления, интернет средата и проактивното обучение – конференцията цели да разшири познанията на участниците за интернет средата, рисковото поведение на децата и чертите на извършителите на сексуални престъпления в тази среда.

Ще бъдат показани примери за най-съвременните технологии, комуникационни платформи, социални мрежи и игри, като се изтъкне къде децата са в риск и къде могат да се използват проактивни мерки за защита.

Прочетете целия материал от МВР-Пресцентър