Български награди за Уеб 2010

13.06.2010

Този месец ще се проведе конкурсът "Български награди за уеб 2010". Той се провежда за втора поредна година и се организира от от Българска уеб асоциация (BWA). Освен това ще има и семинар, чиято цел е водещи български лектори от областта на уеб да споделят своя опит от реализирани от тях проекти. Чрез споделяне на личен опит, добри и лоши практики да се получи полезна дискусия върху важни за родния бизнес проблеми.

Форматът е с кратки, 15 минутни лекции следвани от няколко въпроса от залата. Денят ще завърши с по-дълга дискусия, в която лекторите и публиката ще дискутират свободно.

Лектор и член на журито е Явор Колев- началникът на сектор "Компютърни престъпления" в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Български награди за уеб 2010