Първият семинар на МАОРК

12.06.2010

От 09 до 12 май 2010 год., в к.к. Албена, хотел „ФЛАМИНГО”, с финасовата подкрепа на Фондация „Америка за България” ще се проведе първото обучение на Международната академия за обучение по разследване на киберпрестъпления.

Програмата за обучение е първата от една серия обучения за правоохранителни органи и представители на съдебната власт, която ще се фокусира да затвърди и засили знанията за борба срещу престъпленията в кибернетичното пространство. Ще акцентира вурху следните теми: основните концепции свързани с киберпрестъпленията; законодателни стандарти – материални, процесуални и международно сътрудничество; процесуалните аспекти на разследването на киберпрестъпленията, публично-частно партньорство. В следващите етапи на обучение, модулите ще се фокусират върху специфични важни области на киберпрестъпните схеми, както и нови техники за установяване и разследване на интернет престъпната дейност.