ВНИМАНИЕ! КИБЕРПРЕСТЪПНИЦИ СЕ ОПИТВАТ ДА ЗАРАЗЯТ КОМПЮТЪРА ВИ!

13.03.2017

https://www.facebook.com/bgcybercrime/posts/1870766023198547


ВНИМАНИЕ! ИСКОВА МОЛБА!

ПЛОДЪЛЖАВАТ ОПИТИТЕ ЗА ИЗМАМА!
КИБЕРПРЕСТЪПНИЦИ СЕ ОПИТВАТ ДА ЗАРАЗЯТ КОМПЮТЪРА ВИ!

През последните три-четири дни киберпрестъпници разпращат СПАМ съобщения с предупреждение за завеждане на съдебно дело. Прикаченият файл съдържа вирус, който компрометира компютърната система и "краде" лични данни и пароли.
Не отваряйте подобни злонамерени съобщения!
Не толерирайте киберпрестъпността!
Използвайте съвременни и надеждни операционни системи и приложения за сигурност!

Фишинг мейлите има приблизително следния текст:

Subject: Искането за възстановяване на задължения по договора № 23889

Уведомяваме ви, че на 16/12/2016 с договор № 23889 от Вашата фирма бяха заявени услуги на стойност 2879,00 лв. 
Съгласно условията на договора, в съответствие с параграф 3.0, в рамките на 5 работни дни от датата на предоставяне на услугите, трябва да бъде направено плащане в пълен размер.
В съответствие с точка 3.2 от настоящия договор следва санкция в размер на 3,5% от стойността на предоставените услугите, за всеки просрочен ден.
 Към днешна дата, плащане от вас не е постъпило. Въз основа на изложеното по-горе, ние ви призоваваме до 15.03.2017, да изплатите изцяло задължението си в пълен обем. В случай на пълен или частичен отказ от удовлетворяване на нашит законови претенции, ще бъдем принудени да депозираме искова молба до компетентния съд.

Поздрави,
Димитринка Дионова