Компютърен жаргон

     Още обяснения и компютърен жаргон относно фишинга:

     Фишингът и спууфингът едно и също нещо ли са?

    СПУУФИНГЪТ /
от английската дума spoof=пародия, измама/ е имитация на електронно съобщение или на уебсайт, направена от измамници, за да се създаде впечатление, че съобщението или сайтът принадлежат на някой друг. Фишинг атаките обикновено започват с разпращането на непоискани „спууф” съобщения, които изглеждат като изпратени от законна компания. Така че спууфингът е основна част от фишинга, тъй като измамниците Ви карат да вярвате, че електронните съобщения и уебсайтовете всъщност произхождат от компании и организации, на които имате доверие.

    Защо сте получили „спууфинг” електронно съобщение?

    Малко е вероятно съобщението да е адресирано лично до Вас. По-скоро много хора са получили едно и също съобщение, а ако Вие сте клиент на компанията, от която съобщението претендира, че идва, това е чисто съвпадение. Погледнете на страницата „Внимание, кукичка!”, където има съвети как да преценим дали дадено съобщение е „спууфинг”; ако имате каквито и да било съмнения, погледнете на страницата „Съобщаване”.

Какво е фарминг?

Измамниците завладяват домейн името на уебсайта на законна компания и прехвърлят потребителите към собствената си „спууфинг” версия на същата Интернет страница. Така те събират личните данни, които вие въвеждате на лъжливия сайт. За съжаление, адресът на страницата изглежда нормално във Вашия уеб браузър и обикновените потребители могат да направят твърде малко срещу фарминга. За да се спре завладяването на домейн имена, е нужно техническо решение. Потребителите трябва да бъдат нащрек и да спазват съветите в рубриката ни за издайнически знаци.


Жаргон на Интернет: представяне на няколко често използвани термина
Вирус (Virus):
Програма, която е направена, така че да се инсталира на компютрите на потребителите и да се саморазмножава, прехвърляйки се на други компютри. Вирусите често се разпространяват чрез прикачени към електронни съобщения файлове. Странно, но един вирус не трябва да е обезателно зловреден, за да бъде класифициран като вирус.
Троянец/Троянски кон (Trojan/trojan horse):
Зловреден софтуер, маскиран като безопасна програма. Когато се инсталира, той атакува данните на Вашия компютър.
Защитна стена (Firewall):
Софтуер, който наблюдава входящия и изходящия трафик на компютър или мрежа, за да ги предпазва от хакери, вируси и троянски коне.
Шпионски програми (Spyware):
Програма, която тайно събира информация за Интернет страници, които посещавате, и я изпраща на рекламодатели или на други заинтересувани лица. Програмата влиза в компютъра Ви чрез вирус или друг свален от Мрежата софтуер; той нарушава тайната на съобщенията и забавя компютъра.
Спам (Spam):
Непоискани електронни съобщения, маркетинг по Интернет, който обикновено е напълно произволен, а изпращачът се е сдобил с адресите на потребителите незаконно. Спам съобщенията са основен източник на вируси.
Зомбиран компютър (Zombie):
Компютър, инфектиран от програма, която разпраща спам без знанието на собственика на компютъра.