ФИШИНГ

Може би това е поредната сложна дума свързана с интернет?

Това е широко използван похват от компютърни престъпници за получаване на важна информация.

Те просто създават съобщение или интернет сайт, които "претендират", че са добронамерени, като Ви приканват да въведете важна лична информация.

Явлението се нарича „фишинг” („phishing” – “зарибяване”, произлиза от fishing - риболов), защото електронните съобщения, които се разпращат, са като „въдици”. Измамниците се надяват някои от получателите да се „хванат” поради своята неопитност и неосведоменост, като им отговорят.

При фишинга измамници разпращат електронна поща, която претендира, че идва от почтена компания, и се опитва да убеди получателя да даде важна лична или финансова информация. Електронното съобщение обикновено моли да я изпратите в отговор или да я въведете на уебсайт, към който има връзка. Тези данни, например потребителски имена, пароли и номера на кредитни карти, после се използват от измамниците, за да се получат пари или услуги от името на пострадалия.

Относно правописа на думата - в "хакерската терминология "думите, които започват с "f", често се изписват с "ph".

За да сте информирани Ви препоръчваме редовно да следите секцията ФИШИНГ на настоящия интернет сайт, където редовно ще бъдат публикувани реални фишинг съобщения и сайтове, които са били обект на разследване от сектор "Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт" при ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ" и ще получите важна информация за хода и резултата от проведените разследвания!