Полезни връзки

     Бъдете информирани!

    Съществуват много сайтове с полезна информация за това, как да предпазите своето дете при използването на интернет. Образователни институции, неправителствени организации, работни групи и др. Стотици експерти са на Ваше разположение. Посещавайте редовно тези страници, за да бъдете своевременно информирани.

Годишен доклад 2016 на Международния център за изчезнали и експлоатирани деца - на английски език!


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

http://www.sacp.government.bg/

 

Child Defender

Child Defender е безплатна програма за родителски контрол и

защита на детето в Интернет.

 

Национална мрежа за децата

http://nmd.bg/

 

Unicef България

 http://www.unicef.bg/

 

Родители

 http://www.roditeli.org/

 

Magic Briefing

 http://www.unicef.org/magic/briefing/childmedia_internet.html

 

Деца онлайн

 http://safenet.bg/

 

Гореща линия Уеб 112

 http://www.web112.net/

 

NCH IT OK

http://www.nch.org.uk/

 

Inhope

 https://www.inhope.org/

 

 EU

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

 

 Save the Children

http://www.savethechildren.org/

 

 Childnet International

http://www.childnet-int.org/

 

Insafe

 http://www.saferinternet.org/web/guest/home

 

Фордация Приложни изследвания и комуникации

 http://www.arcfund.net/