Нормативна уредба

Съвета на Европа определя детската порнография като:
Порнографски материали представящи непълнолетен или лице, което изглежда такова, участващ в ясно сексуално поведение или реални изображения, представящи такова лице, участващо в ясно сексуално поведение.

Порнографски материали:
Материали, които според националните стандарти са неприлични, нецензурни, несъвместими с обществения морал.

  • Изключват се такива с художествена, медицинска или научна същност.

 

Нашият наказателен кодекс (изтеглете го тук) инкриминира детската порнография в чл. 159:

  1. Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал се наказва с лишаване от свобода до 1 година и глоба от 1000 до 3000 лева
  2. Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до 2 години и глоба от 1000 до 3000 лева
  3. Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16г., се наказва с лишаване от свобода до 3 г. и глоба до 5000 лева.
  4. За деяния по ал.1-3 наказанието е лишаване от свобода до 6 г. и глоба до 8000 лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 г., или лице, което изглежда като такова.
  5. Когато деянието по ал. 1 - 4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца
  6. Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 г., или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до 1 г. или до глоба до 2000 лева.