Благодарности

Екипът на cybercrime.bg изказва специални благодарности на следните организации, които оказаха и оказват подкрепа за разработването на този проект.

Други наши партньори можете да откриете тук.

     СТЕНИК

Стеник Груп

     АПН
Асоциация на полицейските началници
     СПГЕ "Джон Атанасов"

Софийска професионална гимназия
по електроника "Джон Атанасов"