Кибертормоз

Тормозът е всякакъв вид системно малтретиране и насилие - вербално, психологическо или физическо, извършвано от индивид или група спрямо друг/и. Тормозът е във всички случаи неморално и неприемливо поведение. Той не трябва никога да бъде пренебрегван или игнориран.

Кибертормозът представлява тормоз, който се извършва чрез интернет и други комуникационни технологии. Използват се СМС-и, обаждания, мейли, чат съобщения, друг вид комуникация и/или клипове. В България клиповете и съобщенията са изключително разпространен метод.

Според редица изследвания, проведени от правителствени и неправителствени организации:

42% от децата са били малтрериани онлайн. Едно от четири деца е било малтретирано повече от един път.

35% от децата са били заплашвани онлайн. На едно на всеки пет деца се е случвало повече от веднъж.

21% от децата са получавали злонамерени или заплашителни имейли или други други подобни съобщения.

58% от децата признават, че някой им е писал злонамерени или заплашителни неща онлайн. На повече от 4 от деца им се е случвало повече от веднъж.

58% от децата не са казвали на родителите си или на друг възрастен за такива неща, които са им се случили онлайн.

Какви са последствията?

ПОСЛЕДСТВИЯТА СА ОГРОМНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ! Започва се от психическите щети, като ниско самочувствие, избягване на социални контакти, депресия, страх, безпокойство. По света има десетки, дори стотици доказани случаи на самоубийство в следствие на кибертормоз. Тези последствия обикновено са целта на самия тормоз и е изключително важно да се осъществява противодействие на това явление.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ?

Не отговаряйте на съобщения, които целят да ви тормозят или да ви разстроят. Отговорът ви може да окуражи агресора.

Запазете съобщението: не е необходимо да го четете, но го запазете като доказателство за тормоз. Важно е да имате запис на случая, когато потърсите помощ или искате да съобщите за него.

Съобщавайте за проблемите на хора , които могат да направят нещо по въпроса. Можете да държите нещата под контрол, като не търпите обидно съдържание или като съобщите за него на собствениците на уебсайта, когато попаднете на такова. Задължително кажете на родителите Ви или споделете с близък възрастен, роднина, приятел! Можете да сигнализирате правоприлагащите органи в България, чрез бутона "ПОДАЙ СИГНАЛ" в горната част на тази страница.

Споделете с някого, на когото имате доверие. Разговорът с родител, приятел, учител, или по телефона за помощ на деца с номер 116 111, обикновено е първата стъпка за решаване на всеки проблем.

Уважавайте себе си и другите - да бъдеш онлайн е нещо съвсем реално и много публично, въпреки че не винаги ви се струва така. Знайте правата си - Конвенция за правата на детето! Бъдете креативни! Бъдете самите себе си! Поставете нещата под контрол!

Не е нужно да търпите човек, който ви тормози — блокирайте нежелания изпращач!

Още по темата в KeepControl.EU